Startsiden    Klasse BE   Klasse AM   Om oss   Trafikalt grunnkurs   Kontakt 

 

 
KLASSE B
 

OPPLÆRING    PRISER  

OMFATTER

Når du kjører opp til kl B får du lov til å kjøre:

  • Personbil og varebil inntil 3500 kg og maks 8 passasjerplasser

  • Personbil og varebil inntil 3500 kg samt henger inntil 750 kg, men veier bilen mindre kan ikke henger og bil veie mer enn 3500 kg. Hengeren kan heller ikke veie mer enn egenvekten til bilen.

  • Mopedbil – M147

  • Tre- og firehjuls motorsykkel

I tillegg kan du i Norge kjøre:

  • Moped – M146

 OPPLÆRING:

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

 

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse

Teori:

Bilføreransvaret
Kjøreprosessen
Sikkerhetskontroll på bilen

Kjøring:

Dette består av at du skal kjenne til kjøretøyet og utføre sikkerhetskontroll på bilen. Du skal klare å sette i gang riktig, stoppe, bremse, gire, svinge i kryss, foreta bakkestart med og uten parkeringsbrems, gjøre kort stans-ny start i bakke, rygge inn i en ny vei og bruke øynene dine riktig.

Når du behersker dette skal du igjennom en veiledningstime som er obligatorisk.
Den er på 45 min og er både praktisk og teoretisk rettet.

Trinn 3: Trafikal del

Teori:

Vegen – skilt, oppmerking, lyssignal, politiets tegn
Grunnregelen for trafikk
Signal og tegn
Fartsavpassing
Plassering
Vikeplikt
Rygging og vending
Stans og parkering
Planovergang
Motorveg

Kjøring:

En skal ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting ved å se riktig, beherske kjøring i kryss og kjøring på landeveg. En skal beherske å kjøre i rundkjøringer og i ulike miljøer. Denne kjøringen foretar vi i Bardufossområdet og omegn samt at vi avslutter med kjøring på Finnsnes. Der foretar vi veiledningstimen som er obligatorisk for dette trinnet.

Sikkerhetskurs på bane:

Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk.
Kurset er på 4 timer og gjennomføres på NAF sin øvingsbane i Bardu.
Kurset er delt inn i 5 temaer.

Tema 1: Mål, organisering og egne forventninger og mål
Tema 2: Sikring av personer og gods i bil
Tema 3: Bremsing og fartstilpassing
Tema 4: Kjøring i sving
Tema 5: Oppsummering og refleksjon

TRINN 4: AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Den avsluttende opplæringen er et sikkerhetskurs på veg og er på 15 timer og fordeles på teori og kjøring slik:

Tema 1: Bilkjøringens risiko – 2 t teori
Tema 2: Forbikjøring 2 t og 3 t landevegskjøring til/ fra Tromsø. I tillegg får hver elev kjøre 2 t i Tromsø by.
Tema 3: Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø – 3 t kjøring og 1 t teori
Tema 4: Avsluttende teori – 2 t

PRISER:
Gjelder t.o.m. 31.12.15
Konto: du vil få et eget KID nr når du starter hos oss.
Da betaler du inn på konto 6005.05.48980.
(Hvis du betaler uten KID nr er kontoen: 9745.07.02149.)
 
Trinn 1: Pris

TRAFIKALT GRUNNKURS, 17 t
*Tema 1-4
*Tema 5-6, førstehjelp:
Tema 7: Mørkekjøringsdemostrasjon
Kin ett tema og en kursøkt, pr. gang:
PAKKEPRIS: tar hele kurset ved Målselv trafikkskole


1.500,-
1.000,-
1.500,-
   700,-
3.000,-
Trinn 2:  
GR.LEGGENED KJØRETØY OG
KJØREKOMPETANSE


*Teorikurs - 5 samlinger a 3 klokketimer
*Oppgavebok 200,- , Lærebok 300,-
*Kjøretime og oblg veiledningstime (45min)
(Ved forskuddsbetaling, min 15.000,- koster kjøretimen)1.200,-

   630,-
   610,-
Trinn 3:  

TRAFIKAL DEL
*
Kjøretime (45min)
(Ved forskuddsbetaling, min 15.000,- koster kjøretimen)

Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk) - inkl:
Kjøring til/fra banen
2t teori inkl. sikring av last/personer
2t kjøring på bane
Gebyr til NAF på 1000,-

Kjøretimer/Oblg veiledningstime på Finnsnes:
(Ved forskuddsbetaling, min. 15.000,- koster timen)


   630,-
   610,-

4.200,-

   630,-
   610,-
Trinn 4  
AVSLUTTENDE OPPLÆRING (obligatorisk) -
sikkerhetskurs på veg - som består av:
*2t - innledende teori
*7t - 2t forbikjøring, 3t landeveg, 2t i Tromsø
*4t - 1t teori og 3t kjøring i variert trafikkmiljø
*2t - avsluttende kjøring7.500,-

 
OPPKJØRING:
- Inkl Oppvarmingstime og sikkerhetskontroll (60 min)
- Leie av bil

   750,-
2.000.-
ALL OBLIGATORISK OPPLÆRING for opplæring
klasse B, består av 2 veiledningstimer, sikkerhetskurs på
bane, sikkerhetskurs på veg og oppkjøring

15.710,-
 

BANKKONTO:  9745 07 02149

Gebyrer:

Til NAF øvingsbane: kr. 1000,-
Til trafikkstasjonen:    
Teorieksamen: kr. 560,-
Oppkjøring 90min: kr. 980,-
Førerkortutstedelse eksl. passfoto kr. 260,-
Passfoto, tas på trafikkstasjonen kr. 70,-

KOMMENTARER TIL PRISLISTEN:

Vi ser helst at betalingen betales med eget KID nr på konto 6005.05.48980.
Hvis kjøretimene betales på forskudd med et minimumsbeløp på kr. 15.000,- før den første kjøretimen starter til, vil timeprisen reduseres med 20,- pr kjøretime

2 dager før oppkjøringen skal alt være innbetalt ellers blir timen avbestilt.

 
Hvis eleven slutter sin opplæring ved skolen og har til gode beløp plikter skolen å betale tilbake disse senest 14 dager etter at eleven har meldt fra at han slutter.
 
Hvis ikke timene er betalt etter hver gang en kjører, vil det bli lagt til 5% på den egentlige prisen.
 
Trafikkskolen vil stoppe kjøringen hvis eleven er skyldig mer enn kr. 4.000,-
 
Ved etterskuddsbetaling på giro og lignende vil det være en betalingsfrist på 14 dager. Hvis beløpet ikke er betalt innen denne tidsfrist, vil det sendes purring. Ved purring vil det påløpes renter på 12% av beløpet som skulle betales samt et administrasjonsgebyr på kr. 100,-.
Etter 2. gangs purring, vil beløpet sendes til inkasso.
 
KOMMENTARER TIL GEBYRENE:
Sikkerhetskurs på bane kjøres på NAF sin øvingsbane på Setermoen.
Inkl i prisen der er det et gebyr som trafikkskolen på betale pr elev til banen på kr 1000,-
Gebyrene til trafikkstasjonen betales i forbindelse med den teoretiske og praktiske prøven. Hvis ikke dette betales da, vil ikke eleven få gå opp til prøven. Husk å ta med legitimasjon som viser at de er den du er ved disse prøvene.
 
TIMEBESTILLING OG AVBESTILLING:
Timebestilling skjer etter avtale med trafikklærer.
Timene skal føres på timekortet som eleven skal ha med seg til hver kjøretime.
Hvis eleven ikke møter opp til avtalt time, må denne betales i sin helhet med mindre en kan dokumentere sykdom eller mulighet til å gi melding om avbestillingen.
 
Avbestilling skal skje så tidlig som mulig, men senest en virkedag i forveien. Dette gjelder elev som lærer.
 
Hvis læreren ikke møter opp til avtalt time, skal neste time kjøres uten vederlag dersom ikke dokumentert sykdom hindrer frammøte eller beskjed.
 
NB: HUSK Å HA MED DEG BEVIS FOR FULLFØRT TRAFIKALT GRUNNKURS NÅR DU SKAL KJØRE.