Startsiden    Klasse B   Klasse BE   Om oss   Trafikalt grunnkurs   Kontakt 

 

KLASSE AM – TO HJULS MOPED
 

OPPLÆRING    PRISER  

OMFATTER

Når du kjører opp til klasse AM får du i Norge lov til å kjøre:

  • To hjuls moped

 OPPLÆRING:

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

 

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse

Teori:
·       
Førerkort og trafikkopplæring
·       
Grunnleggende faktorer for sikker kjøring
 o      
Sikkerhetsutstyr
 
o       Fartsavpassing
 
o       Plassering
·        Eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
·       
Mopedens konstruksjon og virkemåte i forhold til bruk, sikkerhet og miljø
 
o       Vognkort og instruksjonsbok
 o      
Sikkerhetskontroll – muntlig

Vi arrangerer et teorikurs på moped på 2 kvelder â 4 timer.

Praktiske øvelser i kjøregård:

·        Mopedens betjeningsinnretninger
·       
Sikkerhetskontroll av moped og sikkerhetsutstyr
·       
Igangsetting og stans
·       
Giring og krypekjøring
·       
Bremsing, akselerasjon og styring i kjøregård

Dette er minst 4 undervisningstimer og den avsluttes med en veiledningssamtale der en ser om målene er nådd.

  

Trinn 3: Trafikal KOMPETANSE

Teori:

Vegen – skilt, oppmerking, lyssignal, politiets tegn
Grunnregelen for trafikk
Signal og tegn
Fartsavpassing
Plassering
Vikeplikt
Rygging og vending
Stans og parkering
Planovergang
Motorveg
Mørkekjøring 

Kjøring på veg:

En skal ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting ved å se riktig, beherske kjøring i variert og kupert område med liten trafikk, anvende krypekjøring og bakkestartteknikker, kjøre i kryss og kjøring på landeveg.

En skal beherske å kjøre i rundkjøringer og i ulike miljøer.

Denne kjøringen foretar vi i Bardufossområdet og omegn.

Hver elev skal minst ha til sammen ha 6 t kjøring og tilslutt skal det være en veiledningssamtale for å se om målene er nådd.

TRINN 4: AVSLUTTENDE OPPLÆRING

Den avsluttende opplæring består av minst 4 t undervisning hvorav 3 timer er kjøring på veg.

Dette blir en kjøretur på 3 timer der eleven skal beherske selvstendig kjøring i tettbebygd strøk og ulike landevegsmiljø. Han skal kjøre med minst mulig risiko og størst mulig sikkerhet for seg selv og sine medtrafikanter.

PRISER:

Pakkepris:                                                 

inkl 8 t teori, bøker, 14 t obligatorisk kjøring,
veiledningssamtaler og tentamen:              kr.  6.000,-

Hvis en trenger flere kjøretimer:                  kr.      400,-  pr time

Etter at all opplæring er ferdig kan eleven ta teorieksamen til trafikkstasjonen.
Eleven må ha fylt 16 år.

Gebyrer:

Til trafikkstasjonen

Teorieksamen:                               kr.     540,-
Førerkort ekskl bilde:                     kr.     250,-
Passbilde, tas på
trafikkstajson.                                  kr        70,-