Startsiden    Klasse B   Klasse BE   Klasse AM   Om oss   Kontakt 

 

Trafikalt grunnkurs


Fra den 1.januar 2005 kom det nye læreplaner i alle klasser.
Så å si alle førerkortklassene er delt inn i en 4-trinns læreplan.
Det første trinnet er likt for alle klassene og heter trafikalt grunnkurs

TRAFIKALT GRUNNKURS:

Dette er et kurs på minimum 17 t som inneholder 7 ulike temaer:

Tema 1: Trafikkopplæringen
Tema 2. Grunnleggende forståelse for trafikk
Tema 3: Mennesket i trafikken
Tema 4: Øvingskjøring og kjøreerfaring
Tema 5: Førstehjelp
Tema 6: Tiltak ved trafikkulykke    
Tema 7: Mørkekjøringsdemonstrasjoner

Alle temaene er det obligatorisk oppmøte på, og først da kan en få starte øvelseskjøring både privat og ved en trafikkskole. Merk at dette gjelder øvelseskjøring på alle klasser.

I perioden 15.mars til 1.november trenger man ikke å ha gjennomført tema 7, men den må være gjennomført hvis en skal øvelseskjøre i perioden 1.november til 15.mars.

Når kurset er ferdig vil trafikkskolen melde dette inn til trafikkstasjonen som skriver et ut et bevis. Dette beviset skal være med for hver gang du øvelseskjører. Vi kjører slike kurs etter behov og påmelding. Du må være fylt 15 år for å være med på et slikt kurs.

Ta kontakt med oss tidlig slik at du ikke øvelseskjører ulovlig.

PrisER:

Tema 1 – 4:                                 kr.              1.500,-
Tema 5 – 6:                                 kr.                 500,-
Tema 7:                                        kr.              1.000,-

Sum trafikalt grunnkurs          kr.             3.000,-